Oefentherapie Mensendieck Voorschoten

Artrose netwerk

De praktijk is aangesloten bij het artrose netwerk, graag wil ik u via het onderstaande stukje verder informeren over wat dit netwerk inhoudt en wat dit voor positieve invloed heeft op uw klachten met artrose.

Wat is het artrose netwerk?

Het artrose netwerk is een samenwerkingsverband van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, die zich hebben verplicht om artrose op een speciale manier te behandelen.

De inzichten over behandelingen van aandoeningen worden telkens verbeterd en de oprichters van het artrose netwerk hebben twee jaar lang de meest recente best practice methodes naast elkaar gelegd om te bekijken wat de beste aanpak is van artroseklachten.

Uit dit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol.

  • Patiënten met artrose zijn het meest gebaat bij een behandeling, waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.
  • Het opvoeren van het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding kan gebeuren zelfs als de patiënt pijn heeft. Dit heeft geen verslechtering van de artrose tot gevolg, maar verbetert wel de mogelijkheden van de artrosepatiënt.
  • Artrosepatiënten laten zich soms teveel leiden door pijn. Zij gaan dan minder bewegen waardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.
  • Artrosepatiënten hebben baat bij extra begeleiding aangezien de behandeling op een gegeven moment stopt, maar de aandoening artrose chronisch is. Een persoonlijk oefenschrift of inlogpagina op de website kan de patiënt hierbij behulpzaam zijn.
  • Vraag/patiënt gestuurde zorg geeft een beter eindresultaat.

Met al deze gegevens is, op basis van de reeds bestaande richtlijn artrose van de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, een vorm van behandeling opgezet, die voldoet aan de laatste eisen. U gaat hierbij als patiënt aangeven wat u het meeste beperkt ten aanzien van de artrose. Uit deze gegevens stelt u met uw therapeut een lijst samen van drie zaken die u het meest hinderen of beperken bij uw dagelijks functioneren. Het behandelplan zal zich hier volledig op richten. Indien nodig met aanvullingen van training indien dat volgens de expertise van de oefentherapeut noodzakelijk is om uw behandeldoelen te realiseren. Bron: https://www.artrose-netwerk.nl/Informatie_patienten.html

Hierdoor zal de behandeling er globaal zo uit te komen zien:

Onder begeleiding werkt u aan het verbeteren van uw houdings- en bewegingsgedrag, evenals aan het herstellen van de balans tussen spanning en ontspanning en het in conditie brengen van het lichaam. U leert hoe u zelf met uw klachten kan omgaan en hoe u deze kan voorkomen.. De behandeling wordt afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt, die u kan toepassen in uw dagelijkse leven.

Zowel de thuissituatie, werkomgeving, hobby’s en sporten komen aan de orde. Door de adviezen van de oefentherapeut leert u om gezonder te bewegen om zodoende weer optimaal te kunnen functioneren tijdens alle dagelijkse activiteiten. https://www.artrose-netwerk.nl/Oefentherapie.html