Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Mensendieck


Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing: