Oefentherapie Mensendieck Voorschoten


Praktijkregels:

Algemeen


 • Oefentherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.

 • Kinderen onder de 18 jaar vallen de eerste 18 behandeling wel onder basisverzekering.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.

 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 • Wanneer u moedwillig iets van onze praktijk vernielt zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging op u

 • Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.


Afspraken

 • Afspraken moeten 24 uur van te voren afgezegd worden anders worden ze volgens het betalingsregelement van de Vvocm naar u toe doorberekend ( zie betalingsafspraken ).

 • Behandelingen gaan uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken.

 • Een reguliere behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Een screening 15 minuten

 • Alleen op voorschrift van uw arts kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

 • Bij elke behandeling moet u een badlaken meebrengen.

 • Soms kunt u oefenmateriaal van ons te leen krijgen. Spullen die u van onze praktijk geleend heeft dient u wel voor of bij de laatste behandeling terug te bezorgen. Wanneer dit niet gebeurt wordt wat u geleend heeft aan u in rekening gebracht. Wij lenen niet uit aan personen die niet bij ons in behandeling zijn. Het is u niet toegestaan om de spullen die wij u lenen aan derden ter beschikking te stellen.

 • Voor behandelingen die buiten de contracten van zorgverzekeraars vallen rekenen we de volgende tarieven:

 • Zitting oefentherapie: € 29,00

 • Intake en onderzoek na verwijzing arts: € 37,70

 • Intake en onderzoek na screening: € 29,00

 • screening: € 9,70

 • aan huis behandeling: € 45

Praktijk oefentherapie Mensendieck Voorschoten Praktijk oefentherapie Mensendieck Voorschoten, gevestigd aan Jan Evertsenlaan 2 2253XG Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mensendieck-voorschoten.nl Jan Evertsenlaan 2 2253XG Voorschoten 0715720799


© 2021 www.mensendieck-voorschoten.nl