Oefentherapie Mensendieck Voorschoten

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort? Heeft u last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren, dan kunt u baat hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut. Ook bij verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn, stress, ontstekingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

Hoe ziet een gezonde slaap eruit? De slaapbehoefte van ieder mens varieert en niemand slaapt precies volgens ‘het boekje’. Maar recente wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat tussen de 7 tot 8 uur slaap gezond is met per nacht 4 of 5 slaapcycli van ongeveer 1,5 uur. Een gezonde nachtrust ziet er als volgt uit:

 • Wakker: het is normaal dat u enkele keren in de nacht kort wakker wordt.
 • REMslaap: dit is de droomslaap waarbij uw ogen snel bewegen, de hersen-, hart- en ademactiviteit hoog zijn en de spieren volledig ontspannen zijn.
 • De REM-slaap is o.a. belangrijk voor mentaal herstel.
 • N1: doezelen, hier kunt u nog makkelijk ontwaken, uw lichaam en geest gaan ontspannen.
 • N2: lichte slaap, u kunt al moeilijker ontwaken, uw hersenactiviteit vertraagt maar kent nog korte momenten van activiteit.
 • N3: diepe slaap, trage hersengolven, hersen-, hart- en ademactiviteit zijn op het laagste niveau, u ontwaakt moeilijk en bij ontwaken treedt desoriëntatie op. De diepe slaap is o.a. belangrijk voor lichamelijk herstel.

Wat is een slaapprobleem:

Er is sprake van een slaapprobleem als je gedurende langere tijd niet goed slaapt en door het slaaptekort niet meer goed functioneert. Langdurig slecht slapen ontwikkelt zich geleidelijk en wordt meestal veroorzaakt door verschillende factoren. Vaak is er een duidelijke aanleiding geweest, bijvoorbeeld stress of gewoonte. Die aanleiding verdwijnt op een gegeven moment naar de achtergrond, maar het slechte slapen blijft bestaan. Je belandt dan in een vicieuze cirkel: slaapt slecht > negatieve gedachten en gevoelens over slapen > dit geeft spanningen rond inslapen/ doorslapen > door de spanning val je weer minder goed ( terug ) in slaap. Naast de spanning ontwikkelen mensen die slecht slapen vaak verkeerde slaapgewoonten waardoor het slechte slapen in stand wordt gehouden.

Wat doet de oefentherapeut hiermee:

Wij hebben een brede kijk op nachtrust. De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem.

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Oefentherapeuten behandelen slaapproblemen als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u direct toepasbaar. Kwaliteit wordt gewaarborgd doordat oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd zijn, aangesloten zijn bij de beroepsvereniging (VvOCM) en zij een gedegen scholing gevolgd hebben om zich te bekwamen in het behandelen van slaapproblemen.

De aanpak van de slaapoefentherapeut De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin u terecht bent gekomen bij slaapproblemen. Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

 • Zelfwerkzaamheid, u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen (zelfregulatie) om mentaal en fysiek volledig tot rust te komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap te sussen;
 • Theoretisch door in gesprekken inzicht te geven in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging. (psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen)
 • Technisch met slaaprestrictie (verminderen van de tijd in bed) en stimuluscontrole (het bed is alleen voor slapen en vrijen);
 • Praktisch door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten; (mindfulness)
 • Door assertiviteitstraining (nee zeggen, grenzen stellen) en timemanagement.
 • Door cognitieve gedragstherapie door weer positief of neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan (copingstijl);
 • Door een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van probleemgerichte aanpak.

De problemen waar we op de praktijk wat mee kunnen:

 • Inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
 • Concentratie problemen
 • Opgebrand zijn
 • Stress / spanning
 • Een vol hoofd/ piekeren
 • Bewegingsarmoede
 • Pijn!
 • Overgangsklachten
 • Disbalans in uw leven
 • Angst/paniek
 • Ademhalingsproblemen
 • Onzekerheid
 • Na een operatie

Slaapproblemen waarvoor u contact op kan nemen met een slaapcentrum:

 • Apneu
 • Restless legs
 • Angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
 • Slaapproblemen met onbekende oorzaak, waardoor er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie.

Wel kunnen we u in het na traject begeleiden met:

 • Ontspannen met het CPAP apparaat
 • Accepteren van uw slaapprobleem

Slaapproblemen waarmee u beter naar de huisarts kan gaan:

 • Postoperatief (kort erna)
 • Trauma’s

Bron: www.slaapoefentherapie.nl zie deze site ook voor nog meer uitleg en advies.