Oefentherapie Mensendieck Voorschoten

Vanuit basisverzekering

Verzekerden jonger dan 18 jaar:
  • Chronische aandoeningen; volledige vergoeding
  • Niet chronische aandoeningen: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen
Verzekerden ouder dan 18 jaar:
  • Chronische aandoeningen: vergoeding vanuit het basispakket vanaf de 21e behandeling. (de eerste 20 behandelingen komen ten laste van de aan vullende verzekering)
  • Uw therapeut of zorgverzekeraar weet welke aandoeningen vallen onder de chronische lijst. Voor chronische aandoeningen en voor behandelingen aan huis is altijd een verwijzing nodig van huisarts of specialist.

Vanuit aanvullende verzekering

De mate van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van uw pakket. Dit is terug te vinden in de voorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering. Kijk zelf hiervoor uw polis na. Uw therapeut kunt u ook altijd inzage geven in het vergoedingsoverzicht per zorgverzekeraar.
`

Standaardprijslijst Oefentherapie Cesar/ Mensendieck (2022)

Prestatiebeschrijving Prijs (€)
Zitting oefentherapie Mensendieck 38,00
Zitting kinderoefentherapie Nvt
Screening 12,00
Intake en onderzoek na screening 38,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 54,55
Anamnese en onderzoek na verwijzing 42,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen Nvt
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen Nvt
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen Nvt
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen Nvt
Toeslag voor uitbehandeling 12,50 (bovenop de behandeling)
Inrichtingstoeslag Nvt
Niet nagekomen afspraak 38,00