Oefentherapie Mensendieck Voorschoten

Wanneer is verwijzing naar een oefentherapeut Mensendieck zinvol?

Is een patiënt bereid zelf iets te doen aan de bestaande pijnklachten of houdingsproblemen, dan is verwijzing naar een oefentherapeut Mensendieck zinvol om:
 1. Klachten van het bewegingsapparaat te verminderen
 2. Eventuele toekomstige klachten te voorkomen
 3. De patiënt zelfstandig te maken in het omgaan met de klachten.

Gezond bewegen kun je leren

Behandelen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat Oefentherapie Mensendieck richt zich in de behandeling op het verbeteren van individuele houdings- en bewegingsmogelijkheden met als doel het bevorderen van gezond bewegingsgedrag. Oefentherapie Mensendieck onderscheidt drie doelgroepen:
 • cliënten zonder pijnklachten
 • patiënten met klachten van voorbijgaande aard
 • patiënten met chronische gezondheidsproblemen
De oefentherapeut Mensendieck stelt voor elke patiënt een oefenprogramma ‘op maat’ op. Dit individuele behandelplan houdt rekening met de fysieke en mentale conditie van de patiënt en met zijn of haar sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Er wordt naar gestreefd de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De oefeningen zijn mobiliserend, spierversterkend en vooral ADL-gericht, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan ontspanning en ademhaling. Kenmerkend is dat er steeds aandacht is voor de totale statiek en de algehele manier van bewegen.
De patiënt ondergaat door cognitieve en proprioceptieve ervaring een attitudeverandering en raakt sterk betrokken bij de behandeling. De patiënt leert op deze wijze zijn of haar houding en manier van bewegen zelfstandig te analyseren, te corrigeren en het geleerde toe te passen in de dagelijkse handelingen.
Houding en beweging worden zo binnen de eigen verantwoordelijkheid gebracht. Uiteindelijk kan de patiënt door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderende lichaamshouding eventuele klachten begrijpen, opvangen en zelfs voorkomen.
(bron: huisartsen folder oefentherapie mensendieck vvocm/ het beweegplein )

Wie kunt u naar een oefentherapeut Mensendieck verwijzen?

 • Kinderen en tieners
  Kinderen en tieners kunt u doorverwijzen wanneer er sprake is van groeistoornissen of sensomotorische problematiek. Te denken valt aan een slechte houding, een afwijkend looppatroon, een afwijkende motoriek en aandoeningen aan bijvoorbeeld de wervelkolom. Ook worden er steeds vaker te dikke kinderen verwezen naar een oefentherapeut Mensendieck. Bij deze verwijsdiagnose wordt de behandeling vooral gericht op het integreren van meer bewegen in het dagelijks leven.
 • Volwassenen
  Veel pijnklachten ontstaan tijdens of na dagelijkse werkzaamheden. Vaak gaat het om sûrménageklachten die veroorzaakt worden door een verkeerde werkhouding, weinig “all-round” lichaamsbeweging of gewenningaan bepaalde bewegingspatronen. De oefentherapeut ensendieck leert de patiënt zijn of haar houding en manier van bewegen in de werksituatie te verbeteren waardoor de klacht vermindert. Is er sprake van blijvende pathologie, dan leert de patiënt zo om te gaan met de klacht dat het functioneren in het dagelijks leven wordt geoptimaliseerd.

 • Ouderen
  Oefentherapie Mensendieck leent zich, door haar totale benadering en individuele karakter, uitstekend voor het begeleiden van de ouder wordende mens bij het gezond en verantwoord blijven bewegen tijdens de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 • Thuiszorg
  Een speciaal aandachtsgebied in de huidige gezondheidszorg is de thuiszorg. De oefentherapeut Mensendieck leert de patiënt hoe hij of zij in de thuissituatie en ADL zo lang mogelijk optimaal kan functioneren, rekening houdend met eventuele lichamelijke beperkingen.
  (bron: huisartsen folder oefentherapie mensendieck vvocm/ het beweegplein )

Verwijsindicaties oefentherapie Mensendieck

Neurologische aandoeningen, zoals:

 • Cervicaal syndroom/Brachialgie
 • Ischialgie/Radiculaire syndromen
 • H.N.P. (conservatief, pre- en post operatief)
 • Migraine
 • C.V.A
 • M. Parkinson
 • Multiple Sclerose
 • Whiplash

Ortohopaedische aandoeningen, zoals:

 • Houdingsanomalieën
 • Degeneratieve afwijkingen
 • Groeistoornissen
 • Standsafwijkingen van gewrichten
 • Thoracic outlet syndroom
 • Sûrménage
 • Hypermobiliteit
 • Contracturen
 • Revalidatie na traumata en chirurgische ingrepen
 • Osteoporose

Respiratoire aandoeningen, zoals:

 • CARA
 • Ademhalingsinsufficiëntie

Reumatologische aandoeningen, zoals:

 • Reumatoïde arthritis
 • Arthrosis Deformans
 • M. Bechterew
 • Fibromyalgie

Gynaecologische aandoeningen, zoals:

 • Zwangerschapsproblematiek
 • Bekkenbodemproblematiek en incontinentie
 • Bekkeninstabiliteit

Spannings- en overbelastingsgerelateerde klachten, zoals:

 • Stress
 • Tension headache
 • Hyperventilatie
 • Lumbago
 • Cervicobrachialgie
 • RSI

Sensomotorische aandoeningen, zoals:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Problemen met fijne en grove motoriek
 • Hyperactiviteit
(bron: huisartsen folder oefentherapie mensendieck vvocm/ het beweegplein )

Traject verwijzer-oefentherapeut-verwijzer

 • Doorverwijzing;
 • Desgewenst tussentijdse terugkoppeling (telefonisch, mondeling, schriftelijk);
 • Einderapportage van behandelresultaat (schriftelijk).